9 Nisan 2012 Pazartesi

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK


                                                                       BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK
                               
                                                                    

      Biyolojik çeşitlilik canlı organizmalar ile onların bulunduğu ortamlar arasındaki çeşitliliği ifade etmektedir. Bir ekosistemin biyolojik çeşitliliğini iklim, toprağın yapısı, ekosistemin dünyadaki konumu vb. etmenler belirler. Canlılar arsındaki besin zinciri denilen büyük etkileşimdeki kopmalar yani türlerin ortadan kalkması, besin zincirinin sürekliliğini bozar ve biyoçeşitliliği azaltır. Aynı şekilde türün artması da onunla beslenen tür çeşidi ve sayısını da artırır.
     Türkiye, büyük biyolojik merkezlerden biridir. Sahip olduğu olağan üstü zengin biyolojik çeşitlilik ile ılıman iklim kuşağının en önemli ülkeleri arasında yer almaktadır. Ülkemizin biyolojik zenginliğinin nedenleri;  Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının kesiştiği yerde bulunması iklim farklılıkları, deniz, göl, akarsu gibi ortam çeşitliliği ve yükseklik farklıklarıdır.
      Ekosistemde meydana gelen bozulma ve tahribatın sonucunda birçok hayvan nesli tehlikeye düşmüş ve yok olmuştur. Buna: Dinozorlar, Kunduz, Asya fili örnek verilebilir.

                                                                 BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİKLERİN ÖNEMİ

  A)BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİN ÖNEMİ: Bitkiler havayı temizler, erozyonu önler, toprağa organik madde kazandırır. Diğer canlılara da barınma ve beslenme ortamı sağlar. Bilimdeki ilerlemelere bağlı olarak birçok bitkiden, değişik hastalıklar için ilaçların elde edinmesi de mümkündür.
                                                       

B)HAYVAN ÇEŞİTLİLİĞİNİN ÖNEMİ: İnsanlar ilk çağdan günümüze kadar hayvanları avlayarak, evcilleştirerek gıda kaynağı olarak taşımacılıkta, giyimde ve tıpta kullanılmaktadır. Bazı böcekler tarımda zararlı türlerle beslenerek bu türlerin savaşımında kullanılmaktadır. Bitkilerin büyük bölümü tozlaşma için böceklere gereksinim duyar bu şekilde bitki çeşitliliğinin devamını sağlamaktadır.

                                  

C)EKOSİSTEMİN EKOTRUZİM OLARAK SAĞLADIĞI FAYDALAR: Doğaya dayalı turizm, ekoturizim olarak adlandırılır. Milli parklara ve doğaya gidilerek insanlar streslerinden arınır. Biyolojik çeşitlilik ve doğal güzellikler bakımından, dünyada eşsiz bir yere sahip olan ülkemiz ekoturizim de  büyük potansiyele sahiptir. Örneğin: Kelebek Vadisi’ndeki kelebekleri görmek amacıyla, tatil sezonu boyunca günde 15.000 turistin ülkemizi ziyaret eder.

                                               

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder